Η Cnoga Digital Care (Ισραήλ)

είναι μια κορυφαία εταιρεία που αναπτύσσει καινοτόμες, μη επεμβατικές, ιατρικές συσκευές παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για απομακρυσμένη παρακολούθηση των ασθενών.

Η τεχνολογία της αποτελεί έναν συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και μεθόδων βαθιάς μάθησης με μη επεμβατικές συσκευές και ψηφιακές πλατφόρμες καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα στην επανάσταση της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιδίωξη της είναι ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα πραγματοποιούν απλές, χωρίς ένεση, αιματολογικές εξετάσεις στην άνεση του σπιτιού τους ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία, χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υγειονομικής περίθαλψης για την πρόληψη χρόνιων ασθενειών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η πλατφόρμα της Cnoga έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες κλινικές δοκιμές, έχει πιστοποιηθεί και χρησιμοποιείται σε Ευρώπη, Ασία και Νότια Αμερική ενώ βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από το FDA στις ΗΠΑ.

Το σύστημα MTX μη επεμβατικής μέτρησης βιοπαραμέτρων του αίματος (χωρίς καμία χρήση αναλωσίμων) για αξιολόγηση ή/και παρακολούθηση των ασθενών εκ του σύνεγγυς ή εξ αποστάσεως είναι μικρού βάρους (περίπου 100gr) και μεγέθους (43x47x74).

 Mέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προσφέρει τις εξής μετρήσεις:

Αιμοδυναμικές:
Παλμούς
Συνεχή Πίεση Αίματος
Καρδιακή Παροχή
Όγκος Παλμού
Μέση Αρτηριακή Πίεση
Οπτικό Καρδιογράφημα (OCG)

Αιματολογικές:
Αιμοσφαιρίνη
Αιματοκρίτης
Αριθμός Ερυθρών Αιμοσφαιρίων
Ιξώδες του Αίματος

Αερίων Αίματος:
Κορεσμός Οξυγόνου (SpO2)
Μερική Πίεση CO2 (pCO2)
Μερική Πίεση O2 (pO2)
pH
Περιεχόμενο O2
Περιεχόμενο CO2