Η Interrad Medical, Inc.

 ιδρύθηκε από τον Dr. Michael Rosenberg, έναν εξειδικευμένο επεμβατικό ακτινολόγο και εδρεύει στο Plymouth, της Μινεσότα ΗΠΑ. Πιστή στην αποστολή της για ανάπτυξη και εμπορία καινοτόμων ιατρικών συσκευών για χρήση σε ελάχιστα επεμβατικές και χειρουργικές επεμβάσεις, το πρώτο υλικό που παρουσίασε στην ιατρική κοινότητα είναι το SecurAcath.

Fold

Insert

Snap

Το SecurAcath αποτελεί την πρώτη και μοναδική συσκευή υποδόριας μηχανικής σταθεροποίησης διαδερμικών καθετήρων. Μέσω του μοναδικού της σχεδιασμού επιτρέπει τη σταθεροποίηση όλων των τύπων διαδερμικών καθετήρων που χρησιμοποιούνται κλινικά – χαρακτηριστικά αναφέρουμε μερικούς; κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες (CVC), περιφερικά εισερχόμενους κεντρικούς καθετήρες (PICC), καθετήρες αιμοκάθαρσης (12 Fr), καθετήρες νεφροστομίας και παροχέτευσης καθώς και καθετήρες παροχέτευσης εγκεφάλου τύπου EVD. 

Μέσω της χρήσης του SecurAcath επιτυγχάνονται τα εξής μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • Χρήση μόνο ενός αναλωσίμου καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του καθετήρα είτε αυτός παραμείνει για σύντομο (μερικές ημέρες) είτε για μακροχρόνιο (μήνες και περισσότερο) διάστημα στον ασθενή
  • Σημαντική μείωση της μετατόπισης καθετήρα (catheter dislodgement) σε ποσοστό της τάξης του 0-1.5% όταν τα υπόλοιπα προϊόντα έχουν ποσοστά μεγαλύτερα του 10% 
  • Σημαντική μείωση της κίνησης του καθετήρα κατά τη διάρκεια παραμονής στον ασθενή (σημαντική μείωση πιθανότητας επιπλοκών)
  • Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα με τη μείωση του χρόνου καθαρισμού και περιποίησης του καθετήρα, καθώς και της πιθανότητας τυχαίας μετατόπισης/αφαίρεσης
  • Εξαλείφονται οι πιθανότητες τραυματισμού που υπάρχουν με τη χρήση ραμμάτων καθώς και οι πιθανότητες λοιπών επιπλοκών από τη χρήση αυτών
  • Δυνατότητα καθαρισμού του σημείου εισόδου 3600  με συνέπεια τη μείωση των επιπλοκών (π.χ. λοιμώξεων)

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος το τοποθετούν στην κορυφή των προϊόντων σταθεροποίησης διαδερμικών καθετήρων και είναι το μοναδικό προϊόν που συστήνεται από το INS (Infusion Nurses Society) σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες στις ΗΠΑ.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ανάμεσα στις πολλές περγαμηνές του το 2018 το NHS (National Health System) του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνώρισε το  SecurAcath ως μια από τις καινοτομίες στην Ιατρική για το 2018 και αποφάσισε να το χορηγεί στους ασθενείς με έξτρα κόστος για το ίδιο λόγω της σημαντικής μείωσης των επιπλοκών και της εξοικονόμησης του κόστους που επιφέρει μακροπρόθεσμα.