Η εταιρεία Aerobiotix, Inc.

κατασκευάζει και εμπορεύεται συστήματα απολύμανσης και καθαρισμού του αέρα κυρίως για εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικούς χώρους. Έχει αναπτύξει μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογίες για την αποτελεσματική εξάλειψη των αερομεταφερόμενων ιών, βακτηρίων και σπόρων με στόχο την βελτιστοποίηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικά.

Τα συγκεκριμένα συστήματα με την ενσωματωμένη τεχνολογία HEPA UV-C πωλούνται παγκοσμίως και αποτελούν σημείο αναφοράς από το 2013. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της εταιρείας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή της ποιότητας του αέρα σε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Για την καταπολέμησή τους συνεργάζονται με εγκαταστάσεις παροχής υγειονομικής περίθαλψης για την αξιολόγηση ζητημάτων ποιότητας αέρα, θέτουν συγκεκριμένους στόχους και καθορίζουν τις πιο κατάλληλες λύσεις για κάθε πελάτη. Σχεδιάζει και κατασκευάζει το σύνολο των προϊόντων της στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Οχάιο των ΗΠΑ, ελέγχοντας όλα τα στάδια παραγωγής εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και απόδοσης.

The hardest place to kill a pathogen is inside the human body. If we can eliminate the danger in the air before it gets a chance to enter the patient, the human and economic benefits are huge

Dr. David Kirschman
CEO & ιδρυτή της Aerobiotix